Meeting Point

CAMP-014

Meeting Point  is een nog niet bestaand type meubel dat een nieuwe visie op zitten weergeeft. Het productidee van ontwerper Hans de Wit is gebaseerd op de gedachte dat mensen in een informele sfeer kort met elkaar willen overleggen.