Wat doet de Back App voor u?

backapp_logo

De stoel waarop u zit is belangrijk voor een gezonde, ergonomische omgeving. De Back App stoel verzorgt een dynamische zitpositie, die de bloedstroom doet toenemen en geeft preventieve en verzachtende werking op rugpijn. – Ons onderzoek laat zien dat de meeste van onze klanten hun Back App gebruiken op het werk en maar liefst 80% heeft een positief effect op de gezondheid ervaren door het zitten op de stoel. Dit laat zien dat de Back App stoel kan bijdragen aan een betere ergonomische omgeving, aldus Freddy Johsen.


Ergonomie is het wetenschappelijk vakgebied dat zich bezig houdt met ontwerpen ten behoeve van humane benodigdheden. Door te bewerkstelligen dat ieder individu natuurlijke en efficiënte werkomstandigheden heeft en tegelijkertijd te zorgen voor variatie in beweging kan men spier en skeletproblemen voorkomen. Zulke problemen veroorzaken substantiële kosten voor de gemeenschap; in Noorwegen kost dit 90 miljard NOK per jaar, waarvan 30 miljard ontstaat op werkplekken.
 
Verschillende soorten werk geven verschillende ergonomische uitdagingen. In werk waarbij veel getild moet worden, kan men de blessure risico’s verminderen door het toepassen van speciale apparatuur. Echter, voor de meeste mensen is zwaar tillen en zwaar lichamelijk werk niet representatief voor hun dagelijks werk. Meer dan de helft van de werknemers zit gedurende het grootste deel van de dag.