Permanente Opstelling

Ook als u kiest voor een permanente opstelling, is het aanbod groot. Hieronder vindt u een indeling op het aantal personen wat kan plaatsnemen rond de tafel. Deze aantallen zijn bij benadering: de grootte van de stoel speelt hierbij natuurlijk ook een rol.